Missie en visie

Foto’s van ons verrassend startevenement met al onze medewerkers kan je vinden in ons fotoalbum.
Warme zorg én levenskwaliteit: de neuzen in dezelfde richting gezet!