Privacy

In onze beide woonzorgcentra hebben wij de voorbije maanden de toepassing van deze GDPR-wetgeving grondig voorbereid. We hebben ondertekende overeenkomsten inzake gegevensverwerking met onze grootste leveranciers (Sodexo, Care Solutions, SD Worx, Time Gala) en kunnen op eenvoudig verzoek documenten voorleggen die de nieuwe privacyreglementering waarborgen, waaronder een beleidstekst gegevensbescherming, een privacyreglement en een modeldocument geïnformeerde toestemming voor verwerking van persoonsgegevens als bewoner.

Het belangrijkste kan in geen enkele wetgeving afgedwongen worden maar vinden wij zelf ontzettend belangrijk: in onze zeer persoonlijke zorgverlening aan vaak kwetsbare ouderen vinden wij het zelf vanzelfsprekend om discreet, veilig en geborgen om te gaan met jouw levensverhaal en je vragen.

Ook na 25 mei blijf en ben je in goede handen bij ons !