Tevredenheidsmeting medewerkers

  • Vooral het werk op zich, de persoonlijke ontwikkeling, de werktijden én de relatie met de directe leidinggevende scoren zeer hoog.

 

  • Aandachtspunten zijn de vraag naar meer vormingsmogelijkheden, loon- en overige arbeidsvoorwaarden (die echter wettelijk bepaald zijn) en de werkdruk / werkbelasting (die zeer hoog zijn).

 

  • De laagste scores werden behaald op maatregelen t.a.v. emotioneel welzijn, zelf het werktempo kunnen regelen én communicatie tussen de afdelingen.

 

  • De hoogste scores werden behaald op: “ik doe mijn werk graag”, “ik vind het werk dat ik doe zinvol” en “ik werk graag samen met de collega’s van mijn afdeling”. Belangrijke waarden !

 

De volgende maanden zullen we ons richten op de werkpunten voor het ganse huis én ook per afdeling zodat we deze scores nog kunnen verbeteren.

 

Met veel waardering voor ieder die zich inzet in zorg, begeleiding of ondersteuning van onze bewoners en hun familie !